Siluet Nedir?

Bilgisayarlı stilistlik ve moda tasarımı eğitimi

Siluet Nedir ve Siluet Hazırlama İle İlgili Kavramlar

Siluet Nedir?: Gölge biçiminde profil. Bir nesnenin yalnızca kenarları çizilerek yapılan resmi olarak tanımlanabilir. Tasarımcı tarafından biçimlendirme veya dış hatların belirlenmesi şeklinde ifade edilen moda çizimidir. Farklı siluetler uygulanan kesim kullanılan materyal ve aksesuar değişimi ile elde edilebilir. Siluet moda değişimleri ile paralellik gösterir.

Stil: Üslup, tarz. Her moda tasarımcısının kendine özgü siluetleri yorumlama biçimidir.

StilistGiyim alanıyla ilgili teknolojik, teknik sanatsal bilgi ve beceriye sahip tüketici istekleri moda ve kullanım alanına uygun giysileri moda remine döndüren kişi. Stilistin çok iyi bir çizim yeteneği, tekstil bilgisi, kalıp bilgisi ve seçim yeteneği olmalıdır. Stilistin kalıp bilgisi olması zorunludur; çünkü giysinin ölçüleri, uzunlukları, enleri, bedene oturuşu, bollukları, dikiş yerlerini çizimle anlatabilmek zorundadır.

Genelde canlı manken ve duruş tespiti yaparak, defilelerde yaptığı gözlemlere ve bunları biraz daha abartarak, cazip bir hale getirerek, çizimini gerçekleştirir. Çizimi kendi üslubu ve belirli bir figürle çalışır. Giysi üzerinde bulunan kumaş özellikleri dikiş ve duruş boyutları (en, boy, dar, geniş) ve ölçüleri çizim üzerinde verebilmek stilistin sorumluluğu altındadır. Giysinin yan ve arka görünüşünü vermek zorundadır. Kumaş örneği de konmalıdır.

Stilist kendisine verilen sipariş üzerine, bir kreasyon hazırlama işini üstlendiğinde dizayn için günün moda anlayışı, ülkenin sosyo-ekonomik yapısı, amaç, yaş grubu, vücut özelliği, statü, iklim, mevsim, kumaş özelliği, aksesuar gibi özelliklere dikkat etmeli ve prezantasyon çizimini sunmalıdır. Stilist çok yönlü iş yapan, günün modasını çok iyi bilen kişidir.

Deformasyon Ne Demek?: Deformasyon resimle bir konu veya biçimin aslı aynı kalarak değiştirilmesi, farklılaştırılması. Moda siluetleri için siluetin hareket yönünü abartarak kas ve iskelet yapısına, çizenin yorumunu katarak çalışmasıdır.

Stilizasyon Nedir?: Stilizasyon Siluetlerini üsluplaştırıp yalınlaştırmak, sadeleştirmek ve stilize etmek.

Orantılı Çarpıtma Ne Demek?: Belirli açılardan vücutlar çizildiğinde siluetlerin orantıları çarpık görünür. Kuşbakışı ve solucan bakışı sıradan siluetlerin daha etkili olması için yapılabilir. Doğru etki vücutların orantılı çarpıtmasıyla oluşmaktadır.

Doku: Objelerin, içyapılarıyla ilişkili olarak plastik yönden özellikler taşıyan etkileyici görünüm. Yüzeyleri ne tipten olursa olsun (cam, metal, ahşap vb.) dolguyu oluşturan parçalar tekrarlama yoluyla bütün arasında bağlantı kurulur. Burada dokuyu oluşturan parçalar tekrarlama yolu ile aynı ölçü ya da aynı yönde hiçbir değişikliğe uğramadan sıralanır veya tekrarı izlenebilecek şekilde kendi içinde yön değiştirir. Moda siluetleri yorumlanırken siluetlerin dokusu görüntüde oluşabilir. Örneğin deniz konusu tema olarak seçildiğinde su damlası görüntüsü siluetlerde oluşturulur. Limon konusu tema olarak seçilmiş ve siluete yansıtılmıştır.

Etüd: Siluet çizimi için seçilen canlı modeli, ışık-gölge, açık-koyu ve ton değerleri ile modelin karakter özelliği yansıtacak biçimde fotoğrafik anlamda çizimine etüt denir.

Eskiz Nedir?: Eskiz ön hazırlık çalışmasıdır. Moda illüstrasyonda çizilmek istenen siluetlerin kâğıt üzerinde taslak çizimlerine de eskiz denir. Tasarımcı çalışacağı konuyu saptadıktan sonra çalışmaları sırasında aktüel tekstil ürün ve aksesuar kataloğu, renk skalaları ve eskiz dosyasına gereksinim duyar. Siluetin düşüncedeki halinin görünümüdür.

Çizgi Nedir?: Çizgi hareket eden noktanın oluşturduğu hatdır. Bu yüzeyde nokta ile başlayıp bunun hareketlerinden doğan izdir. Çizginin eni boyundan fazla olmalıdır. Çizgi kullanılan malzemeye ve bu malzeme araçların biçimine göre sonsuz değişiklik gösterir.

Proporsiyon nedir?: Proporsiyon siluette tüm parçaların uygunluk belirlenerek birbirine olan oranıdır. Örneğin başın vücutta 8 kez olması gibi.

Denge: Plastik sanatlarda kullanılan unsurların kompozisyonda birbirlerini tartacak biçimde düzenlemelerine denir. Göz ile siluette kurulan düzendir. Örneğin renkli bir siluet çalışmasında açık ve koyu kontrastın ahenkli kullanılması bir denge unsuru yaratır.

Ritim: Gözle görülebilir devamlı biçimlerin tekrarı ile elde edilen akıcılık ya da devamlılıktır. Ölçülü vurguların kullanılması ile çizgi, leke, form ve renk gibi plastik unsurların yüzey içinde ölçülü ve ahenkli tekrarından oluşur. Siluet, çizgileri arasında uygunluk ve beraberliğin belli bir düzen sağlanarak kurulmasıdır. Değişen bir tür tekrara dayanan uyum ya da sistematik devamdır.

Birlik: Siluet, proporsiyon kumaş yapısı, aksesuar vb. tüm unsurların saptanan amaç doğrultusunda uyum ile bir araya getirilmesidir.