Oranlama Yöntemi ve Sistemleri

Bilgisayarlı stilistlik ve moda tasarımı eğitimi

Oranlama Yöntemi ve Sistemi

Vücudun bölümleri arasındaki oranlar, moda siluetinde yaratıcılığa yönlendiren noktalardır. Vücudu doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gerekmektedir. Ölçülerin hesaplanmasında ise bazı ölçüler direk vücut üzerinden (temel ölçüler), bazıları da oranlama yöntemi (yardımcı ölçüler) ile bulunur.

Antik çağlardan beri sanatçılar insan vücudu için bir ölçü sistemi bulmaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda, örneğin Rönesans devriminin büyük sanatçılarından Leonardo Da Vinci (1450–1519) Michelangelo (1457–1564) ve Abrecht Dürer (1741–1529) vücut oranlarıyla ilgilenmiştir ve buldukları değerleri yapıtlarında kullanmışlardır. Bulunan değerler temel olarak sekizli dağılım yöntemini oluşturmuştur.