İnsan vücudunda ölçü ve oran

İnsan vücudunda ölçü ve oran

İnsan vücudunda ölçü ve oran

İnsan vücudu ölçü ve oranları
Moda resminde giyim modeli ne kadar yaratıcı ise modelin yaptığı iş de o kadar önemlidir. Aynı derecede önemli olan, içinde sunulduğu moda figür çizimidir. moda resmi İlk olarak, çeşitli pozlarda insan vücudunun kalıpları oluşturulur. bu aşamada hala hayatta İnsan vücudunu model üzerinde detaylı inceler, anatomik yapısını tanır,

Boyut ve oranlara dikkat etmek önemlidir. Katı bir model çizme yeteneğidir. Kazandıktan sonra moda figürleri çizilmelidir. boyutlar ve oranlar Devam etmeden önce insan vücudu ile ilgili moda illüstrasyonları hakkında olan Anatomi Kas-iskelet sistemi terimlerine kısaca değinilir:

İnsan vücudu üç boyutlu (genişlik, yükseklik, derinlik), (vücut, baş, kollar ve bacaklar) Bölümlere ayrılmıştır ve vücudun bölümleri arasında orantı vardır. Vücut, “Kadın, erkek ve çocuk bedenleri” olarak ayrılırlar. Ayrıca vücut yapılarında bireysel farklılıklar fark edilebilir. Vücut bölümleri arasındaki oranlar, moda siluetinde yaratıcılık rehberlik noktaları. Vücudun doğal ölçekte oranlanarak bölümlere ayrılması gerekli. Ölçümler hesaplanırken, bazı ölçekler doğrudan vücudun üzerine yerleştirilir. (temel boyutlar) ve bazıları oranlama yöntemine göre (yardımcı boyutlar).

Oranlama Yöntemi ve Sistemi

Vücudun bölümleri arasındaki oranlar, moda siluetinde yaratıcılığa yönlendiren noktalardır. Vücudu doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gerekmektedir. Ölçülerin hesaplanmasında ise bazı ölçüler direk vücut üzerinden (temel ölçüler), bazıları da oranlama yöntemi (yardımcı ölçüler) ile bulunur.

Antik çağlardan beri sanatçılar insan vücudu için bir ölçü sistemi bulmaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda, örneğin Rönesans devriminin büyük sanatçılarından Leonardo Da Vinci (1450–1519) Michelangelo (1457–1564) ve Abrecht Dürer (1741–1529) vücut oranlarıyla ilgilenmiştir ve buldukları değerleri yapıtlarında kullanmışlardır. Bulunan değerler temel olarak sekizli dağılım yöntemini oluşturmuştur.